Julkalender-dokumentation

Gruppmedlemmar: Sonja, Emelie, Ludwig F, Ludwig B, Ali

Bakgrund

Vi är fem studenter som som går första året i interaktionsdesign. Vi har fått i uppgift att under en vecka, skapa en digital julkalender i kursen Programmering 1(7,5 hp). På den här sidan kan man läsa om vår dokumentation under/i slutet av processen.


Vision

Vi vill skapa en julkalender med och för personal och studenter på MAH, som blir en härlig upplevelse i juletid.


Projektbeskrivning

Vad: En digital julkalender som ska visas i offentlig miljö på Malmö Högskola

När: Julen 2016, arbetsprocessen visas från och med 1/12 och färdig produkt visas efter redovisning 7/12

Vem: För studenter och personal på Malmö högskola

Hur: Vårt innehåll till julkalendern baseras på intervjuer med studenter på Niagara, det vi valt att visa i varje lucka är bild på medverkande samt ett citat. Citatet är ett svar på en fråga som handlar om julen och/eller en julhälsning till någon på skolan. Julkalendern programmeras i javascript så att dagens lucka öppnas var tionde minut och visar innehållet.

Varför: Vårt val av tema baseras på vår målgrupp, som är studenter och personal på Malmö högskola, vi hoppas att genom att involvera användarna framkalla ett stort intresse för det slutgiltiga resultatet. Uttrycket vi valt är främst baserat på foto, färgskalan ska spegla en krispig julstämning och vi har valt att ha texten i en lekfull lättläst font. (Se 1.1 och 1.2).


Moodboard

Moodboard

1.1 Bilden visar färgschema, fonter samt "look-and-feel" för kalendern.


Skiss

Moodboard

1.2 Bilden är en idéskiss som visar "look-and-feel" för kalendern.


Resultat/Reflektion

I början av projektet delade vi upp ansvaret för de olika delarna, och dessa var den grafiska biten, koden och tekniska funktionen. Det tog längre tid att samla ihop bilder och citat än vad vi förväntat oss, men det var ändå en rolig process där vi fick öva att sälja in vår idée och få folk att velat delta. Speciellt roligt var att skolans rektor ställde upp och medverkade. Det har varit utmanande att skriva kod tillsammans, vi upplever ändå att vi har löst uppgiften så bra som möjligt efter gruppens förutsättningar. Erfarenheter att ta med sig in i kommande projekt är att ha utsatta tider för möten längre i förväg. Vi i gruppen upplever att vi har kommit nära vårt slutmål, uttryck och funktioner(Se 1.3).

bigScreen

1.3 Slutresultat på storbildsskärmen i Niagara, Malmö högskola.